user_mobilelogo

Nautologia18

Nautologia nr 155 została już wydana. Tegoroczne wydanie otwierają dwie Uchwały Sejmu RP w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Nie bez przyczyny ubiegły rok był rokiem tych dwóch wybitnych postaci. Na pierwszych stronach Nautologii, jako rozwinięcie, znajduje się obszerny opis programu „Niepodległa” i 100. rocznicy osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnowskiego w Areszcie Gdańskim oraz relacja z jubileuszu 160-lecia urodzin Josepha Conrada. Oba autorstwa prof. kpt. ż. w. Daniela Dudy. Tradycyjnie Zarząd PTN zamieścił sprawozdanie z działalności Towarzystwa od października 2016 do kwietnia 2018 r.

W Nautologii 2018 ukazały się artykuły o historii Zakładów Komunikacyjnych m. Świnoujście i statku s/s „Piast” autorstwa Ryszarda Techmana, flocie wojennej Imperium Osmańskiego w Relacji Andrzeja Trzecieskiego autorstwa Bohdana A. Kulińskiego oraz dwa artykuły Czesława Dyrcza o warunkach zlodzenia Zatoki Puckiej oraz analizie zjawiska piractwa morskiego w 2017 roku. Wśród artykułów znajdują się także biografie Zdzisława Juszczakiewicza – kapitana portu Darłowo pióra Waldemara Parusa oraz biografia reportera wojennego Arkady Fidlera autorstwa Tomasza Kempińskiego.

W 155 numerze Nautologii zamieszczono także liczne materiały, recenzje i omówienia (spis treści poniżej).

Zachęcamy do lektury!

 slideshow bottom

Na okładce tegorocznego numeru zamieszczono medal okolicznościowy wybity z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego oraz medal okolicznościowy wybity z okazji 450. rocznicy istnienia Komisji Morskiej.

Nautologia18okladka

Nautologia18okladka2

 

SPIS TREŚCI

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

DANIEL DUDA, Program „NIEPODLEGŁA”. 100. rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiegow Areszcie Gdańskim (1917–2017)

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego

DANIEL DUDA, Jubileusz 160-lecia urodzin Józefa Teodora Conrada-Korzeniowskiego (Josepha Conrada)

Działalność Zarządu PTN od XI 2016 do IV 2018 r.

ARTYKUŁY

CZESŁAW DYRCZ, Warunki zlodzenia Zatoki Puckiej

CZESŁAW DYRCZ, Analiza zjawiska piractwa morskiego w 2017 roku

RYSZARD TECHMAN, Pierwszy armator na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej

BOHDAN, A. KULIŃSKI, Flota wojenna Imperium Osmańskiego w relacji Andrzeja Trzecieskiego z pobytu w Konstantynopolu w 1564 r.

WALDEMAR PARUS, ZDZISŁAW JUSZCZAKIEWICZ, porucznik obserwator Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, kapitan portu Darłowo

TOMASZ KEMPIŃSKI, Podróżnik-literat reporterem wojennym. Arkady Fiedler w ogniu walki

MATERIAŁY

DANIEL DUDA, Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni imienia kpt. Stanisława Kosko (1898–1939)

ANTONI F. KOMOROWSKI, Osobliwości Stacji Ratownictwa Brzegowego Sobieszewo (Bohnsack)

MAREK GRZYBOWSKI, Bezpieczeństwo w międzynarodowym transporcie morskim

MAREK SZYMOŃSKI, Znaczenie mocy pędników podczas manewrów promów morskich

KRZYSZTOF CHALIMONIUK, Tranzyt czechosłowacki przez porty Gdańska i Gdyni w świetle raportów

DANIEL DUDA, Profesor dr hab. inż. Leszek Piaseczny (1947–2014), dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, wychowawca wielu pokoleń oficerów Polskiej Marynarki Wojennej

DANIEL DUDA, Stanisław Kosko (1898–1939), oficer polskiej marynarki handlowej, kapitan żeglugi wielkiej (1935),dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, porucznik Marynarki Wojennej, publicysta, dowódca ORP „Gdynia”

DANIEL DUDA, Kmdr prof. dr med. Augustyn Kajetan Dolatkowski (1903–1977), uczestnik obrony wybrzeża w 1939 r., pierwszy powojenny naczelnik Wydziału Zdrowia w Gdyni, twórca Katedry Medycyny Morskiej łódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej, współtwórca medycyny morskiej w Polsce

DANIEL DUDA, Ludwik Habaj (1900–1985), wychowawca wielu pokoleń marynarzy marynarki wojennej okresu międzywojennego, bohaterski obrońca polskiego wybrzeża w 1939 r., długoletni zasłużony starszy pilot portu gdańskiego

DANIEL DUDA, Kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Doktorem Honoris Causa rumuńskiej „Mircea cel Batran Naval Academy”

ANTONI F. KOMOROWSKI, O Międzynarodowej Konferencji „Ship in the storm”, Historical context of the Baltic Sea

WALDEMAR PARUS, W dniu 25.09.2017 r. na cmentarzu Marynarki Wojennej Gdynia Oksywie pożegnaliśmy komandora doktora Adama Szulczewskiego

BOLESŁAW HAJDUK, Ogólnopolska i międzynarodowa konferencja naukowa w Gdańsku

MAREK GRZYBOWSKI, Konferencja „Kosmos a morze – na styku horyzontów”

MAREK GRZYBOWSKI, VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne”

MAREK GRZYBOWSKI, Międzynarodowa konferencja GLOBMAR 2018

RECENZJE I OMÓWIENIA

MAREK HERMA, Kiriłł Nazarenko, Bałtijskij Fłot w riewolucyi 1917–1918 gg

JORDAN SIEMIANOWSKI, Dag Bakka jr, Nasjonens ære. Norsk rederinæring mellom marked og politikk

BOLESŁAW HAJDUK, MAŁGORZATA BUDYTA-BUDZYŃSKA, Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności

BOLESŁAW HAJDUK, RYSZARD LESZCZYŃSKI, Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej PMH (1926–2016)

JAN TYMIŃSKI, STANISŁAW SARNOWSKI, Port Morski w Tczewie w okresie II Rzeczypospolitej

BOGDAN SOBIŁO, N. FIELDS, Grecki okręt wojenny 500–322 przed Chr.95

 

Nautologię nr 155/2018 można zakupić w siedzibie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego -> kontakt.