user_mobilelogo

W celu pobrania "Nautologii" 2009 · Nr 146 przejdź → Nautologia→Pobierz.

Egzemplarze "Nautologii" można też nabyć w siedzibie Towarzystwa → Kontakt.

slideshow-bottom

SPIS TREŚCI

Na 100-lecie wodowania „Daru Pomorza”
DANIEL DUDA, JAROSŁAW RUSAK: „Dar Pomorza” – 100 lat
DANIEL DUDA: Polskie Towarzystwo Nautologiczne w okresie od 21 października 2006 do 18 października 2008 r.

 

ARTYKUŁY
JAROSŁAW RUSAK, DANIEL DUDA: Nieznana dokumentacja na temat „Daru Pomorza”
JORDAN SIEMIANOWSKI : Walka o norweską flotę handlową i założenie Nortraship (Norweskiej Misji Morskiej)
RYSZARD TECHMAN: Pierwsi kapitanowie małych portów polskiego wybrzeż a po drugiej wojnie światowej

 

MATERIAŁY
JACEK JAROSZ: Żegluga pasażerska z Europy do wschodnich brzegów Ameryki Południowej w okresie międzywojennym  – armatorzy i ich statki
ILONA URBANYI: Polska żegluga promowa – cz. I
JÓZEF GAWŁOWICZ: Sekstant nadążny
JERZY LITWIN: Muzeum morskie – naturalna konieczność, regionalna atrakcja, czy nieustające źródło problemów?
DANUTA LITWIN -KRUSZCZYŃSKA­: Z dziejów Wydawnictwa Morskiego (1951–1993)
JERZY BRODOWSKI, ELIGIUSZ JÓZEF SITEK: Historia Liceum Morskiego w Gdyni (1973–1985)
TADEUSZ PIĄTKOWSKI: Kadra morska w Łuczanach 1945–1946
RYSZARD TECHMA N: Kalendarium morskie Szczecina 1945–1949
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK: Andrzej Wachowiak, inicjator obchodów Święta Morza
STANISŁAW SOBIESZCZAŃSKI, ILONA URBANYI: „Dar Pomorza” w prasie regionu bydgoskiego
LUDWIKA REPEĆ: Szkoły Borchardtowskie dla „Daru Pomorza ” – 100 rocznica wodowania
STANISŁAWA I DANIEL DUDA­: Ksiądz Alfonsas Lipniunas (1905–1945)
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK: Żegluga na statku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Siekierki”
JAN KAZIMIERZ SAWICKI: Kpt. ż.w. mgr Józef Sylwester Gurbisz – nauczyciel nawigacji oficerów polskiej marynarki handlowej i wojennej
JAN KAZIMIERZ SAWICKI: Kpt. ż.w. mgr Jan Zygmunt Prüffer – organizator szkolnictwa morskiego w Szczecinie
KRZYSZTOF ROKICIŃSKI: Niemieckie organizacje morskie do 1939 roku
TERESA MADEYSKA­, STANISŁAW MUSIELAK: Olimpiada Nautologiczna
Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 2 z dnia 16.12.2008 r.
IRENEUSZ BIENIECKI: Konferencja naukowa w Akademii Morskiej w Gdyni
IRENEUSZ BIENIECKI: Konferencja naukowa w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
DANIEL DUDA: Prof. zw. dr hab. Maciej Tadeusz Krzyżanowski
DANIEL DUDA: Wojciech Drozd, Honorowy Członek PTN
DANIEL DUDA: Dyrektor Pionu Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni (1939–2008)
Komandor prof. dr Józef Urbański (1929–2008)

 

RECENZJE
BOLESŁAW HAJDUK: Magda Gawinecka-Woźniak, Stosunki rządu polskiego z rządem norweskim na emigracji w Londynie w latach 1940–1945
STANISŁAW SOBIESZCZAŃSKI, ILONA URBANYI: Telegramy patriotyczne – nieznana tradycja
MAREK HERMA: Denis Bażanow, Szczit Pietrograda: Służebnyje budni bałtijskich drednoutow w 1914–1917 gg.
MAREK HERMA: Fotis Muratidi, Greki – admirały i gienierały Wojenno-Morskogo Fłota Rossii. Biograficzeskij sprawocznik
IRENEUSZ BIENIECKI: Problematyka morska, wojskowa i graniczna na łamach „Komunikatów Instytutu Bałtyckiego”
IRENEUSZ BIENIECKI: Problematyka morska na łamach nowego „Biuletynu Historycznego” Muzeum Marynarki Wojennej
WALTER PATER: Kronika Marynarki Wojennej (1945–2007)
ELIGIUSZ JÓZEF SITEK: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego 

Licencja

Licencja Creative Commons      

Artykuły i materiały czasopisma Nautologia dostępne są na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe