user_mobilelogo

Chcesz zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego?

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, który pragnie wnieść wkład pracy naukowej lub społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa. Pisemna deklaracja o przystąpieniu do Towarzystwa zawierać powinna podpisy dwóch członków, jako wprowadzających.


 

Pobierz Deklarację Członkowską