user_mobilelogo

Skład Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:

Przewodniczący Rady Naukowej:     Prof. dr hab. Zbigniew Machaliński

Członkowie Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Marek Grzybowski

Prof. zw. dr Daniel Duda

Prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Prof. dr hab. inż. Adam Weintrit

Prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki

Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski

dr Elżbieta Marszałek

Prof. dr hab. Marcin Pliński

Prof. dr hab. Jerzy Przybylski

prof. dr inż. Henryk Śniegocki