user_mobilelogo

Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:

   Przewodniczący:               prof dr hab. Marek Grzybowski
  I wiceprzewodniczący:   prof. dr hab. inż Mariusz Wąż
  II wiceprzewodniczący:   mgr Witold Kuczorski
  Skarbnik:   kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski
  Sekretarz:   kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
  Redaktor naczelny „Nautologii”:   prof. dr hab. Bolesław Hajduk
  Sekretarz redakcji „Nautologii”:   dr Ryszard Mielczarek
  Członkowie zarządu:  

prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda

 

prof. dr hab. Ryszard Wawruch 

 

kontradmiał dr inż. Czesław Dyrcz

 

prof. dr Jan Kazimierz Sawicki

 

mgr. inż. Małgorzata Pająk

        


 Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:

   Przewodnicząca:                  dr Bartłomiej Pączek
  Zastępca przewodniczącego:   kpt. ż. w. Anna Wypych-Namiotko
  Członkowie komisji:  

 

mgr. inż. Beata Sobkowicz

 

dr Tadeusz Słupak

 

inż. Andrzej Stawski

 


 Skład Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego:

   Przewodniczący:   prof. Aleksander Walczak
  Zastępca przewodniczącego:   prof. Adam Wolski
  Członkowie komisji:  

 

prof. Elżbieta Marszałek

 

dr Ryszard Techman