user_mobilelogo

Seria "Kadry Morskie Rzeczypospolitej"

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T.1. Polska Marynarka Handlowa: absolwenci szkół morskich 1922-1992, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego; wyd. 1. Gdynia: WSM, 1994.

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T.1. Polska Marynarka Handlowa: absolwenci szkół morskich 1922-1999, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego. - Wyd. 2. popr. i rozsz. - Gdynia: Pracownia Historii Wyższej Szkoły Morskiej, 2000.

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T.2. Polska Marynarka Wojenna. Cz.1. Korpus oficerów 1918-1947, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia: WSM, 1996.

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T.3. Polska Marynarka Handlowa: noty biograficze kadry, słuchaczy i absolwentów szkół morskich Tczewa, Gdyni i Szczecina, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia: WSM, 2002.

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T. 4. Polska Marynarka Handlowa: absolwenci uczelni morskich Gdyni i Szczecina 2000-2005, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia: Akademia Morska, 2007.

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T. 5. Polska Marynarka Wojenna: dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947), pod red. Jana Kazimierza Sawickiego; Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Komisja Historii Żeglugi: Akademia Marynarki Wojennej. Instytut Historii WNHiS, 2011.

Kadry morskie Rzeczypospolitej. T. 6. Polska Marynarka Handlowa: kadra, absolwenci i słuchacze Akademii Morskiej w Szczecinie: studia i dokumentacja, pod red. Jana Kazimierza Sawickiego, Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne. Komisja Historii Żeglugi; Szczecin: Akademia Morska, 2012.

 

Seria "Księgi Floty Ojczystej"

Inicjatorem i redaktorem naukowym serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej” jest prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki. W serii KSIĘGI FLOTY OJCZYSTEJ dotychczas ukazały się:

slideshow-bottom Przejdź do wydań z roku:

2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2004-2005 · 2001 · 1998-1999 · 1993-1997 

 

slideshow-bottom

1. Wacław Korabiewicz, Z „Daru Pomorza” na bezdroża, [Z przedmową J.K. Sawickiego], Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1993

2. Wacław Urbanowicz, W niewoli morza i ognia, Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1993

3. Jan Kazimierz Sawicki, Bezbronne konwoje, Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1993

* * *

4. Edward Obertyński, Noc komandorów, Gdynia: PW FENIKS Sp. z o.o. 1994

5. Tadeusz Jędrzejkiewicz, Z holem w sztormach, [Z przedmową Włodzimierza Słocińskiego], Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1994

* * *

6. Mamert Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej, [Z przedmową J. K. Sawickiego], wyd. I, Gdynia: Pracownia Historii Wyższa Szkoła Morska 1995; wydania kolejne: Warszawa: Wydawnictwo „Iskry” 1997, 1999, 2007.

* * *

7. Kazimierz Porębski, Sprawy morskie Polski, [Wstęp i opracowanie Zbigniew Machaliński], Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1996

* * *

8. Ryszard Pospieszyński, Za widnokręgiem, [z przedmową J. K. Sawickiego], Gdynia-Szczecin: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni i Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 1997

9. Zygmunt Batko, Łaskawe oceany, [Z przedmową J. K. Sawickiego], Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 1997

* * *

10. Romuald J. Pietraszek, Widziane z morza, [z przedmową J. K. Sawickiego], Chorzów: „Colloseum” Sp. z o.o. 1998

* * *

11. Daniel Duda, Zbigniew Urbanyi, Komendant białej fregaty, [z przedmową J. K. Sawickiego], Gdańsk: „Okrętownictwo i Żegluga”, Sp. z o.o. 1999

* * *

12. Romuald Pietraszek, Widziane z lądu, [Z przedmową J. K. Sawickiego],Ornatowice: KFI „Colloseum” Sp. z o.o. 2001

13. Polskie Ratownictwo Okrętowe 1951–2001. Zarys działalności, Pod red. J.K. Sawickiego, Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 2001

14. Akta i diariusz Królewskiej Komisji Okrętowej Zygmunta III z lat 1627–1628, opracował Wiktor Fenrych, Gdańsk – Gdynia: Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Wyższa Szkoła Morska 2001

15. Jan Kazimierz Sawicki, Ratownictwo morskie w Polsce, t. 1, (1920–1950), Gdynia: Wyższa Szkoła Morska 2001

* * *

16. Ryszard Leszczyński, Tragedie rybackiego morza, t. 1 [z przedmową J.K. Sawickiego], Gdynia: Pracownia Historii Akademii Morskiej 2003; wyd.2, Gdynia – Gdańsk: Pracownia Historii Akademii Morskiej i Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2005

* * *

17. Stanisław Kuropatwiński, Moja droga do Gdańska, [z przedmową S. Wyszkowskiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2004

18. Jerzy Drzemczewski, Tadeusz Śleboda, Polskie transatlantyki, [z przedmową J.K. Sawickiego], wyd. 1, Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa 2004; wyd. 2, Gdynia 2006

19. Danuta i Antoni M. Dancewiczowie, Oddany morzu — wierny Polsce. Kpt. ż. w. Tadeusz Ziółowski. Wspomnienia i dokumenty, Warszawa: WydawnictwoDanta 2004

* * *

20. Jan Kazimierz Sawicki, Ratownictwo morskie w Polsce, t. 2, (1945–1961), Gdynia: Akademia Morska 2005

21. Ryszard Leszczyński, Tragedie rybackiego morza, t. 2 [z przedmową H. Spigarskiego i T. Sobieszczańskiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2005

22. Henryk Spigarski, Edward Gill, Jerzy Brodowski, Liceum Morskie w Gdyni. Pływająca szkoła na m/s „Edward Dembowski”, [Z przedmowąJ.K. Sawickiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowegoi Gospodarki Morskiej 2005

23. Władysław Kaźmierczak, Moje pożegnanie z Afryką. RPA, ludzie i statki, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2005

* * *

24. Ryszard Leszczyński, Tragedie rybackiego morza, t. 3 [Z przedmową H. Spigarskiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2006

25. Tadeusz Wiktor Meissner, Dookoła świata na „Darze Pomorza” (1934–1935), [Z przedmową J.K. Sawickiego], Katowice: Wydawnictwo KOS 2006

* * *

26. Ryszard Leszczyński, Ginące frachtowce, t. 1 [Z przedmową H. Spigarskiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2007

* * *

27. Tadeusz Jerzy Kaczorowski, Wojskowe kształcenie oficerów w szkolnictwie Polskiej Marynarki Handlowej, (1920–2008), Gdynia: Akademia Morska 2008

28. Gustaw Plewako, Na okrętach Marynarki Polskiej i Royal Navy, [Wstęp i biografię Autora opracował Jan Kazimierz Sawicki], Gdynia: Akademia Morska 2008

29. Jerzy Drzemczewski, Przez tradycję do nowoczesności. Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka 1930–2008, [Z przedmową Romana Łysika]. Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo - Reklamowa PORTA MARE 2008

* * *

30. Wiktor Bolesław Czapp, Podróże kapitana po morzu i historii, [Z przedmową J.K. Sawickiego], Wydawnictwo FOKA, Szczecin 2009  

31. Jerzy Drzemczewski, Na śródziemnomorskim szlaku 1924–2008, [Z przedmową Romana Woźniaka]. Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa PORTA MARE 2009

32. Ryszard Leszczyński, Ginące frachtowce, t. II. [Z przedmową H. Spigarskiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2009

33. Henryk Spigarski, Z głębokiego lądu nad morze. Józef Andrzej Lisowski. Biografia, [Z przedmową Wojciecha Szczurka i Jana Kazimierza Sawickiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2009

34. Jerzy Drzemczewski, Legenda „Batorego” w fotografii, [Z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego], Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa PORTA MARE 2009

35. Okręt hydrograficzny „Żuraw” i jego załoga. Część I. Zbiór studiów i dokumentów o uprowadzeniu okrętu i przebiegu śledztwa, Pod redakcją Jerzego Przybylskiego,Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009

* * *

36. Daniel Duda, Światowy Zjazd Absolwentów Szkoły Morskiej (14–17 VI 1980 r.), [Z przedmową J.K. Sawickiego]. Gdynia: Wydawnictwo AkademiiMorskiej 2010

37.Morze i w poezji polskiej. Antologia, Wybór, opracowanie i wstęp Jacek Czajewski, Gdynia: Oficyna Wydawnicza „Miniatura” 2010

38. Romuald Pietraszek, Ryszard Pospieszyński, Morskie sprawy Polaków, [Z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego i Mirosława Jurdzińskiego], Gdynia: Oficyna Wydawnicza „Miniatura” 2010

39.Jan Ćwikliński, Kapitan opuszcza swój statek, [Z przedmową - epilogiem Jana Kazimierza Sawickiego], Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum Spółka z o.o. 2010

40. Ryszard Toczek, Kalendarium Gdyni 1917-1939, [Z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego], Gdynia: Oficyna Verbi Causa 2010

41. Jerzy Drzemczewski, Ostatni transatlantyk „Stefan Batory”, Gdynia: PORTA MARE Pomorska Oficyna Wydawniczo – Reklamowa 2010

* * *

42. Krzysztof Adamczyk, Jerzy Drzemczewski, Bohdan Huras, Polskie Linie Oceaniczne, Album floty 1951 - 2011, Gdynia: PORTA MARE Pomorska Oficyna Wydawniczo - Reklamowa 2011

43. Andrzej Soysal, Kapitanowie oceanicznych szlaków, [Z przedmową Henryka Spigarskiego i Ilony Urbanyi]Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2011

44. Flota Polska, [Z przedmową Ryszarda Pospieszyńskiego]. Wyd.II, Reprint ze zbiorowego wydawnictwa „Odrodzenie Polski” Karola Meperta 1921. Gdynia: Oficyna Wydawnicza „Miniatura” 2011

45. Eugeniusz Łukaszewicz, Pół wieku na morzy. Opowieści kapitana, [Z przedmową Ryszarda Pospieszyńskiego], Gdynia: Oficyna Wydawnicza „Miniatura” 2011

* * *

46. Henryk Spigarski, Morze jak chleb powszedni. Prof. dr kpt. ż. w. Daniel Duda. Monografia, [Z przedmową Wojciecha Szczurka i Jana Kazimierza Sawickiego].Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2012

47. Włodzimierz Słociński, My z „Tobruka”. Wspomnienia z praktyki w roku szkolnym 1947/48. Państwowa Szkoła Morska Gdynia-Szczecin, [Z przedmową Ryszarda Pospieszyńskiego]. Gdynia: Oficyna Wydawnicza „Miniatura” 2012

48. Ryszard Leszczyński, Ginące frachtowce, t. III, [Z przedmową Henryka Spigarskiego]. Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2012

49. Falami pisane. Wspomnienia kapitanów, [Z przedmową Henryka Spigarskiego]. Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2012

50. Jerzy Drzemczewski, Polskie Linie Oceaniczne 1951-2012. Zarys działalności, [Z przedmową Romana Woźniaka]. Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa 2012

51. Daniel Duda, Zbigniew Urbanyi, Trzeci w wielkiej sztafecie, [Z przedmową Henryka Spigarskiego],Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2012. Wydanie II

* * *

52. Henryk Wojtkowiak, Pod nordową gwiazdą. Wiersze zebrane, [Z przedmową Henryka Spigarskiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2013

53. Daniel Duda, Zbigniew Urbanyi, „Lwów”. Pierwszy w sztafecie, Gdynia: Akademia Morska 2013. Wydanie II

54. Bohdan Huras, Franciszek Necel, Kutry z Wielkiej Wsi, [Z przedmową Mirosława Kuklika], Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa 2013

55. Krzysztof Gogol, Bohdan Huras, Polska Żeglug Morska. Album floty 1951-2012, [Z przedmową Jerzego Drzemczewskiego],Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa 2013

56. Bohdan Piotr Kryspin, A pod stopami morze, [Z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2013

57. Jerzy Drzenczewski, Pożegnanie Atlantyku, Gdynia: ”Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2013

* * *

 

58. Ryszard Leszczyński, Ginące Frachtowce, (Polacy pod obcymi banderami), t. IV, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2014

59. Aleksander Hubert Walczak, Z zaułka wspomnień o morzu i dla morza, [z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego] Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2014

60. Bruno Salcewicz, Gdzie są chłopcy z tamtych lat..., Szczecin: Wyd. "Kaduk" 2014

61. Daniel Duda, Antoni Walerian Garnuszewski - Dyrektor Szkoły Morskiej w Tczewie w latach 1920-1929. [z przedmową Jana Kazimierza Sawickiego] Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne - Komisja Historii i Żeglugi 2014

62. Krystyna Obolewicz-Dąbrowska, Mayday... Mayday..., [z przedmową Jerzego Drzemczewskiego] Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Porta Mare 2014

63. Henryk Szpigalski, Dziekani Wydziału Nawigacyjnego [Akademii Morskiej w Gdyni], [z przedmową Adama Weintrita], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2014

64. Leszek Franciszek Górecki, Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w świetle dokumentów (1977-2014), [z przedmową Jana Kaziemierza Sawickiego], Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015.

65. Bohdan Huras, Marek Twardowski, Bałtycka Spółka Okrętowa 1938-1950, [z przedmową Jerzego Dzemczewskiego], Gdynia: "Porta Mare" Pomorska Oficyna Wydawnicza 2014.

66. Zbigniew Wincenty Sak, Z Lublina na oceany. [Z przedmową Ryszarda Pospieszyńskiego]. Szczecin: Wydawnictwo „Kadruk” 2015.

67. Bohdan Huras, Franciszek Necel, Rybacka flota Władysławowa [Z przedmową Mirosława Kuklika] Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2015.

68. Waldemar Danielewicz, Holowniki polskie 1920-2015. [Z przedmową Jerzego Drzemczewskiego], Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2015.

69. Jerzy Drzemczewski, M/S „Piłsudski”. Duma II Rzeczypospolitej Polskiej, Gdynia: „Porta Mare” Pomorska Oficyna Wydawnicza 2015.

 

* * *

 

70. Falami pisane. Wspomnienia Kapitanów. [Z przedmową Andrzeja Królikowskiego – przewodniczącego Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej], Tom II, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2016.

 

* * *

 

71. Ryszard Leszczyński, Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej Polskiej Marynarki Handlowej (1926 – 2016). Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 2017.

72. Zbigniew Wincenty Sak, Dogonić horyzont, [Z przedmową: Kazimierza Kozłowskiego i Aleksandra Walczaka], Szczecin: Wydawnictwo „Pomorze” Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie 2017.

73. Nasze Morza i Nasze Statki, Sopot: Klub IKRA [Inicjatywa Koleżeńska Rozruszać Absolwentów] 2017.

 

slideshow bottom