user_mobilelogo

wielkanoc17Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu wielu dobrych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, siły w pokonywaniu wszelkich trudności, spokoju, spełnienia marzeń i optymistycznego spojrzenia na świat. Życzymy także przeżywania Świąt w duchu wzajemnego zrozumienia i wybaczania. Niech te piękne i radosne dni, spędzone z najbliższymi, będą przepełnione serdecznością i rodzinną miłością.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
wraz z Zarządem

ici2
Rocznik "Nautologia nr 153" z 2016 znalazł się w prestiżowej, miedzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania. Eksperci wyznaczyli wartość oceny index Copernicus Value (ICV) "Nautologii" 2016 na wysokie 45,60. 

ICI Journals Master List prowadzi kompleksową ocenę czasopism naukowych z całego świata już od ponad 10 lat. W roku 2015 ponad 5 tysięcy periodyków przeszło pozytywnie proces ewaluacji. Ewaluacja czasopism  wydanych w 2016 roku nadal trwa.

Czytaj więcej...

konferencjaPuck17
Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka
, Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Polskie Towarzystwo Nautologiczne zapraszają na Konferencję z okazji Zaślubin Polski z morzem 1920 roku. Wydarzenie odbędzie się 9 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 w Centrum Kulturalno-Duszpasterskim Parafii Farnej w Pucku ul. Judyckiego 2. Tegoroczną inicjatywę formujemy na bezpieczeństwo żeglugi i zmiany klimatyczne oraz pamięć o ks. dziekanie Zygmuncie Janie Rydlewskim CSSp i Antonim Miotku uczestnikach Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 10 lutego 1920 roku. Konferencja objeta jest patronatem Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa dr Sławoja Leszka Głódzia, Rektora-Komendanta AMW kmdr prof. dr hab. inż Tomasza Szubrychta oraz Burmistrza Jastarni Tyberiusza Narkowicza.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Czytaj więcej...

pomnik ConradaW ramach kultywowania pamięci o J. C. Korzeniowskim w 93. rocznice śmierci, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, dnia 03.08.2017 r. godz. 12:00 pod pomnikiem pisarza w Gdyni zostaną złożone kwiaty.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj więcej...

NAUTOLOGIA wodowanie w Muzeum MW Part 2.2W dniu 26 czerwca, w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, w gościnnych progach Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się uroczyste wodowanie rocznika „Nautologia” nr 154 (2017 r.). Wśród uczestników spotkania było wielu znamienitych gości, w tym autorów artykułów zamieszczonych w najnowszym numerze „Nautologii”. Wśród nich prof. dr hc. Daniel Duda, kadm. prof. Antoni Komorowski, prof. Jan Kazimierz Sawicki, red. Bohdan Sienkiewicz, red. Władysław Jaszowski i red. Marek Kański, sędzia Witold Kuczorski i inż Zygmunt Choreń oraz wielu innych ważnych gości, którzy zaszczycili PTN swą obecnością w tym ważnym wydarzeniu. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła również pani Martyna Huszcza, która reprezentowała Janusza Karpa, dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Gości powitał i spotkanie prowadził Marek Grzybowski, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, który podkreślił że członkowie PTN kontynuują misję założycieli stowarzyszenia. Prowadzą interdyscyplinarne badania w obszarze szeroko pojętej gospodarki i kultury morskiej oraz prowadzą na różnych szczeblach edukację morską, popularyzują Polskę Morską we wszystkich środowiskach w kraju jak również za granicą. Celem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego jest inicjowanie, prowadzenie i popieranie badań oraz popularyzacja wiedzy w zakresie nautologii, a więc historycznego rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i innych pokrewnych dziedzin pracy człowieka na morzu oraz jej wpływu na kształtowanie się dziejów kultury i nauki poszczególnych społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem warunków historycznych społeczeństwa polskiego.

Czytaj więcej...