user_mobilelogo

pomnik ConradaW ramach kultywowania pamięci o J. C. Korzeniowskim w 93. rocznice śmierci, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, dnia 03.08.2017 r. godz. 12:00 pod pomnikiem pisarza w Gdyni zostaną złożone kwiaty.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj więcej...

NAUTOLOGIA wodowanie w Muzeum MW Part 2.2W dniu 26 czerwca, w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, w gościnnych progach Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się uroczyste wodowanie rocznika „Nautologia” nr 154 (2017 r.). Wśród uczestników spotkania było wielu znamienitych gości, w tym autorów artykułów zamieszczonych w najnowszym numerze „Nautologii”. Wśród nich prof. dr hc. Daniel Duda, kadm. prof. Antoni Komorowski, prof. Jan Kazimierz Sawicki, red. Bohdan Sienkiewicz, red. Władysław Jaszowski i red. Marek Kański, sędzia Witold Kuczorski i inż Zygmunt Choreń oraz wielu innych ważnych gości, którzy zaszczycili PTN swą obecnością w tym ważnym wydarzeniu. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła również pani Martyna Huszcza, która reprezentowała Janusza Karpa, dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Gości powitał i spotkanie prowadził Marek Grzybowski, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, który podkreślił że członkowie PTN kontynuują misję założycieli stowarzyszenia. Prowadzą interdyscyplinarne badania w obszarze szeroko pojętej gospodarki i kultury morskiej oraz prowadzą na różnych szczeblach edukację morską, popularyzują Polskę Morską we wszystkich środowiskach w kraju jak również za granicą. Celem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego jest inicjowanie, prowadzenie i popieranie badań oraz popularyzacja wiedzy w zakresie nautologii, a więc historycznego rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i innych pokrewnych dziedzin pracy człowieka na morzu oraz jej wpływu na kształtowanie się dziejów kultury i nauki poszczególnych społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem warunków historycznych społeczeństwa polskiego.

Czytaj więcej...

wodowanie NautologiiPrzewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego wraz z Zarządem mają zaszczyt zaprosiń Państwa na wodowanie rocznika "Nautologia" nr 154 (2017 r.), która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 w Muzeum MW w Gdyni. Podczas uroczystości dyrektor MMW p. Tomasz Miegoń dokona prezentacji Muzeum MW oraz wygłoszone zostaną wykłady nt. "Żegluga na akwenach objętych piractwem morskim" - kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz oraz "Hekatomba w basenie Prezydenta czyli największa katastrofa morska w dziejach Gdyni" - dr Ryszard Leszczyński. Uroczystego wodowania tegorocznego wydania "Nautologii" dokona pani mgr Małgorzata Szubrycht.

Serdecznie zapraszamy

Czytaj więcej...

SP 35Dnia 13 czerwca 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 im. Stanisława Kosko w Gdyni odbyła się uroczystość wodowania trzech książek autorstwa prof. kpt. ż.w. Daniela Dudy:Antoni Abraham Kaszubski Król”, „Ludzie morza, część III – Szkice biograficzne, przyczynek do dziejów polskiej gospodarki morskiej” oraz „Ludzie morze część IV – Szkice biograficzne, Stanisław Kosko”. Ostatnia z książek została napisana z myślą o 50. jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni, której patronem jest właśnie kapitan Stanisław Kosko.

W przepięknie przygotowanej uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel władz miasta Gdyni pani Joanna Zielińska, kontradmirał Czesław Dyrcz, przewodniczący PTN prof. Marek Grzybowski, dyrektor SP 35 p. mgr. Inż. Janina Ostałowska, członkowie zarządu PTN, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły. Każda z książek została zapowiedziana laudacją przygotowaną i odczytaną przez nauczycieli: panią Agnieszkę Szkrobol, panią Barbalę Bogiel oraz panią Ewę Gieracha. Następnie matki chrzestne panie: Janina Ostałowska, Ewa Werner i Barbara Kulik uroczyście zwodowały publikacje. Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego szkoły oraz wspaniałych dzieci, które z zainteresowaniem wysłuchały tej pięknej lekcji historii. 

Czytaj więcej...

krzyz1W Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, jak co roku w czerwcu, uhonorowani zostaną pamiątkową tablicą w kształcie róży wiatrów wybitne osoby, które swoje życie związały z morzem.
W tym roku spośród zgłoszonych kandydatur kapituła wyłoniła Stanisława Kosko, Leszka Piasecznego, Augustyna Kajetana Dolatkowskiego oraz Ludwika Habaja. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Człowiek Morza” kpt. ż.w. Stanisławowi Kosko złożyli wspólnie Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni im. Stanisława Kosko oraz Polskie Towarzystwo Nautologiczne.
Uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic odbędzie się w sobotę, 17 czerwca 2017 roku o godzinie 1800 w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.