user_mobilelogo

wodowanie NautologiiPrzewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego wraz z Zarządem mają zaszczyt zaprosiń Państwa na wodowanie rocznika "Nautologia" nr 154 (2017 r.), która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 w Muzeum MW w Gdyni. Podczas uroczystości dyrektor MMW p. Tomasz Miegoń dokona prezentacji Muzeum MW oraz wygłoszone zostaną wykłady nt. "Żegluga na akwenach objętych piractwem morskim" - kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz oraz "Hekatomba w basenie Prezydenta czyli największa katastrofa morska w dziejach Gdyni" - dr Ryszard Leszczyński. Uroczystego wodowania tegorocznego wydania "Nautologii" dokona pani mgr Małgorzata Szubrycht.

Serdecznie zapraszamy

Czytaj więcej...

SP 35Dnia 13 czerwca 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 im. Stanisława Kosko w Gdyni odbyła się uroczystość wodowania trzech książek autorstwa prof. kpt. ż.w. Daniela Dudy:Antoni Abraham Kaszubski Król”, „Ludzie morza, część III – Szkice biograficzne, przyczynek do dziejów polskiej gospodarki morskiej” oraz „Ludzie morze część IV – Szkice biograficzne, Stanisław Kosko”. Ostatnia z książek została napisana z myślą o 50. jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni, której patronem jest właśnie kapitan Stanisław Kosko.

W przepięknie przygotowanej uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel władz miasta Gdyni pani Joanna Zielińska, kontradmirał Czesław Dyrcz, przewodniczący PTN prof. Marek Grzybowski, dyrektor SP 35 p. mgr. Inż. Janina Ostałowska, członkowie zarządu PTN, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły. Każda z książek została zapowiedziana laudacją przygotowaną i odczytaną przez nauczycieli: panią Agnieszkę Szkrobol, panią Barbalę Bogiel oraz panią Ewę Gieracha. Następnie matki chrzestne panie: Janina Ostałowska, Ewa Werner i Barbara Kulik uroczyście zwodowały publikacje. Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego szkoły oraz wspaniałych dzieci, które z zainteresowaniem wysłuchały tej pięknej lekcji historii. 

Czytaj więcej...

krzyz1W Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, jak co roku w czerwcu, uhonorowani zostaną pamiątkową tablicą w kształcie róży wiatrów wybitne osoby, które swoje życie związały z morzem.
W tym roku spośród zgłoszonych kandydatur kapituła wyłoniła Stanisława Kosko, Leszka Piasecznego, Augustyna Kajetana Dolatkowskiego oraz Ludwika Habaja. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Człowiek Morza” kpt. ż.w. Stanisławowi Kosko złożyli wspólnie Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni im. Stanisława Kosko oraz Polskie Towarzystwo Nautologiczne.
Uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic odbędzie się w sobotę, 17 czerwca 2017 roku o godzinie 1800 w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.

dzieci na darze pomorzaDnia 22.05.2017 r. na pokładzie „Daru Pomorza” odbył się X Turniej Szkół Borchardtowskich. Wzięły w nim udział szkoły noszące imię kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta: Szkoła Podstawowa nr 21 z Gdańska, Szkoła Podstawowa nr 9 z Rumi, Szkoła Podstawowa ze Strzebielina oraz Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni, która była organizatorem Turnieju.
Uczestników, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: kmdr Apoloniusz Łysejko, prof. Marek Grzybowski, p. Ewa Ostrowska, p. Jolanta Berezewska, p. Małgorzata Szubrycht, przywitał dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego dr inż. Jerzy Litwin. Następnie p. Dorota Haase, dyrektor SP 40 w Gdyni, wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, podziękowała dyrektorowi Muzeum za trwającą już 10 lat współpracę i wręczyła dyplom „Przyjaciela Szkoły”.

Czytaj więcej...

50ZSM26 maja br. Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu będzie świętować Jubileusz 50-lecia. Od 1967 roku Zespół Szkół Morskich nieprzerwanie kształci kadry dla polskiej gospodarki morskiej oraz propaguje wiedzę i kulturę morską. Jako wyraz najwyższego uznania Polskie Towarzystwo Nautologiczne objęło jubileuszowe obchody patronatem.

Zachęcamy do uczestnictwa w uroczystych obchodach Jubileuszu (plan uroczystości poniżej) oraz do obejrzenia zdjęć z archiwów uczniów i nauczycieli ZSM, które wspaniale ukazują minione 50 lat szkolnictwa morskiego w Kołobrzegu (zdjęcia dostępne na stronie http://www.zsmor.pl/)

Czytaj więcej...