user_mobilelogo

KonfZasPolMorPolskie Towarzystwo Nautologiczne wraz z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Towarzystwem Upiększania Miasta Pucka ma zaszczyt zaprosić na Konferencję z okazji Zaślubin Polski z morzem 1920 roku, która odbędzie się dnia 9 lutego 2016 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kulturalno-Duszpasterskim Parafii Farnej w Pucku ul. Jurdyckiego 2.

W tegorocznej inicjatywie wygłoszone zostaną wykłady: kontradmirała rez. dr inż. Czesława Dyrcza pt. "Współczesne piractwo morskie i spojrzenie na dawnych polskich piratów" oraz ks. prof. Jana Perszona "Czy ponowoczesność potrzebuje autorytetów? Bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoś i jego przesłanie". Dopełnieniem konferencji będą laudacje najnowszych publikacji m.in. materiałów z sesji naukowej ENERGIA KULTURY oraz pracy kpt. ż.w. prof. Daniela Dudy pt. "Puckie zaślubiny z Bałtykiem".

Serdecznie zapraszamy.

Nautologie m"Nautologia" ponownie znalazła się na liście czasopism punktowanych publikowanej corocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismu przyznano o punkt więcej niż w ubiegłym roku, zatem w 2016 r. za publikację w "Nautologii" autorzy otrzymają 4 punkty.

Wykaz czasopism naukowych z dnia 23 grudnia 2015 r., który będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2016 r. dostępny jest na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html ("Nautologia" znajduje się w części B).

"Nautologia" nr 153 jest już w opracowaniu. Autorzy mogą przesyłać materiały i artykuły do redakcji "Nautologii" do końca marca 2016 r. (Informacje dla autorów dostępne w zakładce "Dla autorów").

SBNZ okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 
życzymy Państwu, 
pomyślności, spełnienia marzeń i zamierzeń 
oraz by był to czas szczęścia, pokoju i nadziei. 
Niech świąteczny nastrój, pełen radości,
ciepła i ludzkiej życzliwości 
będzie początkiem wszelkiego dobra w Nowym Roku.

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie nadesłane życzenia.

BKasprowiczNa rynku wydawniczym ukazała się książka "Polska Morska prof. Bolesława Kasprowicza - pasja, praca i umiłowanie" pod red. Romana Kolickiego będąca zbiorem niezwykle ciekawych materiałów źródłowych jak również wspomnień współpracowników prof. Bolesława Kasprowicza. Biografia na tle trzech epok historyczno-politycznych - zaboru pruskiego, II Rzeczpospolitej Polskiej oraz czasów okupacji i Polski Ludowej - przedstawia lata początkowej aktywności zawodowej, rozwoju naukowego oraz działalności w wielu instytucjach naukowych, gospodarczych i społecznych związanych z gospodarką morską wybitnej osobistości jaką jest profesor Bolesław Kasprowicz. W biografii oprócz opracowanych badań archiwalnych z Poznania i Gniezna oraz unikatowych materiałów archiwalnych od rodziny profesora znajdziemy także opracowania współpracowników Profesora, a wśród nich profesorów doktorów habilitowanych: Tadeusza Szczepaniaka, Leopolda Kużmy, Konrada Misztala, Danuty Rucińskiej oraz Daniela DudyWartym wspomnienia jest, że biografia  jest drugą w serii, po "Mikrofon, scena i dziedzictwo morskie: prof. dr hab. Zygmunt Sojka" autorstwa Henryka Spigarskiego, wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego.

Polskie Towarzystwo Nautologiczne łączy z profesorem Bolesławem Kasprowiczem szczególna więź, jako że Profesor zaangażował się w działalność Towarzystwa, będąc jego wiceprzewodniczącym a następnie prezesem. Poniżej znajduje się jeden z rozdziałów biografii napisany przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego prof. Daniela Dudę pt. "Prof Bolesław Kasprowicz - autorytet naukowy i moralny Nautoligii." 

Lekturę gorąco polecamy.

Czytaj więcej...

ksiegiSeria wydawnicza "Księgi Floty Ojczystej", mająca swój początek w 1993 roku, liczy już niemal 70 pozycji. W grudniu, który jest miesiącem podsumowań, warto wspomnieć, że w 2015 roku w serii ukazały się: Z Lublina na oceany Zbigniewa Wincentego Saka, Rybacka flota Władysławowa Bohdana Hurasa i Franciszka Necela,  Holowniki polskie 1920-2015 Waldemara Danielewicza oraz  M/S „Piłsudski”. Duma II Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Drzemczewskiego.

W opracowaniu autorskim i przygotowaniu do druku są już 70 i 71 pozycja serii: Od praktyki do nauki o nawigacji morskiej. Prof. zw. dr kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński Henryka Spigarskiego oraz Katastrofy w polskiej flocie pomocniczej 1920-2014 Ryszarda Leszczyńskiego. Seria "Księgi Floty Ojczystej" od lat promuje publikacje upowszechniające wiedzę o dziedzictwie morskim, znajdziemy w niej biografie, albumy, opracowania historyczne, wspomnienia oraz wiele innych. Inicjatorem i redaktorem naukowym serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej” jest przewodniczący Komisji Historii i Żeglugi PTN prof. dr hab. Jan Kazimierz Sawicki.